ETUSIVULLE
EHDOT

EHDOT

EHDOT

Kaupanehdot

Osapuolet
Kauppias

Jakkuvärkin koirametsä Oy, y: 3373003-4
Pirttiluodontie 110, 28660 Pori
044- 249 0505
yhteydenotto@jakkuvarkki.fi

Asiakas

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä sekä kauppiaskohtaisia ehtoja ostaessaan tuotteita ja palveluja Jakkuvärkin
koirametsä Oy:n verkkopalvelusta.

Tilaamiseen liittyvät yleiset ehdot

Verkkokaupan hinnat sisältävät arvonlisäveron. Hinnat ovat dynaamisia ja saattavat vaihdella sesongista tai kellonajasta
riippuen. Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille. Pidätämme kaikki oikeudet hintojen
muutoksiin.

Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Asiakkaan tulee tutustua toimitusehtoihin aina varauksen
yhteydessä. Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme.

Varaamiseen liittyvät ehdot

Asiakkaan vastuulla on tutustua Jakkuvärkin koirametsän sääntöihin ja ohjeisiin etukäteen sekä varaukseen liittyviin
ehtoihin. Pidätämme kaikki oikeudet muuttaa sääntöjä, ohjeita sekä varausehtoja.

Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja, jonka jälkeen
Varausjärjestelmä lähettää varaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
Asiakkaan tekemä varaus on sitova silloin, kun varausjärjestelmä on lähettänyt varaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan
ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Kauppias ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä Kauppiaaseen
tilanteen korjaamiseksi. Kauppias ei anna takuuta siitä, että kohde on tässä tilanteessa yhä vapaa.
Mikäli kohde ei ole vapaa, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista ajankohtaa.

Peruutukset ja muutokset ja niihin liittyvät ehdot

Varaukset ovat sitovia.
Varaus voidaan perua ainoastaan erittäin pätevästä syystä (lääkärintodistus, eläinlääkärintodistus tms.). Kauppias
vähentää palautettavasta maksusta koituvat kustannukset.

Varauksen voi siirtää toiseen ajankohtaan, mikäli varauskalenteri sen mahdollistaa. Siirtopyyntö tulee tehdä viimeistään
24 tuntia ennen varauksen alkua. Varauksen voi siirtää vain kerran. Siirtopyyntö lähetetään sähköpostilla osoitteeseen
yhteydenotto@jakkuvarkki.fi. Mikäli siirretty varaus perutaan, peritään aina koko vuokrahinta riippumatta
peruutusajankohdasta.

Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi Kauppias irtisanoa varauksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan
viivytyksettä kohteen vuokranneelle asiakkaalle.

Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa varauksen hinta kokonaisuudessaan takaisin. Force majeure -esteen
takia peruuntuneesta vuorosta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

Varaus- ja lukitusjärjestelmä

Varausjärjestelmän lähettämässä varausvahvistuksessa on ohjeet lukitusjärjestelmän käyttöön.

Varauskohteen pääportti ja puuvaja avataan sähköisillä avaimilla, jotka Asiakas saa älypuhelimeensa varauksen
yhteydessä lataamaansa sovellukseen. Mikäli sähköinen lukitusjärjestelmä ei ennalta arvaamattomasta syytä toimi,
Kauppias ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle aiheutunutta haittaa, mikäli huoltoportin mekaaninen lukko toimii.
Asiakas on tällöin tietoinen, ettei puuvaja ole käytössä.

Mikäli asiakas kadottaa portilla olevat lukitusjärjestelmät (lukon tai avaimen), Kauppiaalla on oikeus periä lukkojen
vaihtamisesta aiheutuneet ja niihin liittyvät kustannukset. Tämä kustannus on avaimen osalta 100 euroa (sis.alv) ja
lukon osalta 450 euroa (sis.alv).

Jakkuvärkin koirametsän käyttö

Jakkuvärkin koirametsän alue on määritelty verkkosivuilla ja verkkokaupassa, ja Asiakas on tutustunut alueen esittelyyn,
sääntöihin ja ohjeisiin. Asiakkaalla on hänen varaamallaan ajankohtana käyttöoikeus alueeseen ja sen varustukseen
sekä mahdollisiin erikseen määriteltyihin palveluihin.

Jos asiakas huomaa alueella puutteita, rikkoutumisia tai huomautettavaa on hänen viipymättä ilmoitettava siitä
kauppiaalle.

Asiakas huolehtii kohteen siisteydestä sekä koiran jätösten siivoamisen alueella sijaitseviin roskiksiin tai kompostoreihin.
Asiakas on vastuussa kohteen siisteydestä varauksen päättyessä. Mikäli asiakas on jättänyt omat jälkensä siivoamatta,
laskuttaa kauppias kohteen siivouksesta aiheutuneet kulut täysimääräisesti.

Jakkuvärkin koirametsä on asiakkaan käytössä varatun ajan mukaisesti. Mikäli asiakas ei poistu tiloista varauksensa
päättyessä, on asiakas velvollinen korvaamaan mahdollisen seuraavan asiakkaan peruuntuvan varauksen kustannukset
kokonaisuudessaan ja lisäksi Kauppiaalla on oikeus laskuttaa häntä ylimääräisestä ajasta kaksinkertaisella hinnalla
alkavan tunnin mukaan.

Varaaja on täydessä vastuussa itsestään, koirista ja muista ihmisistä, jotka tuo mukanaan Jakkuvärkin koirametsään ja
sen parkkialueelle.

Tulenteko on sallittua vain grillikodassa ja vähintään 2 tunnin tai pidemmissä varauksissa. Maastopalovaroituksen aikaan
tulentekoon on kiinnitettävä erityistä huomiota. Asiakas on vastuussa siitä, ettei tuli leviä.

Asiakkaan tulee tutustua välineistön turva- ja käyttöohjeisiin. Välineistöä tulee käyttää huolellisesti vain sille
tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön. Asiakas käyttää kaikkea välineistöä ja varusteita aina omalla vastuullaan.
Välineistöä ei saa viedä pois Jakkuvärkin koirametsän alueelta. Metsän tahallinen vahingoittaminen on kielletty.

Asiakas on velvollinen korvaamaan välineistölle varauksen aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä ja
puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Asiakas on velvollinen korvaamaan varauksen aikana
tuhoutuneen tai kadonneen välineistön sen uushankinta-arvoon. Asiakas vastaa turvallisuus- ja muiden määräysten
noudattamisesta. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kaikista välineissä ilmenevistä vioista kauppiaalle välittömästi.

Kauppias vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjaustoimenpiteistä. Kauppias ei vastaa välineistön
käytöstä tai rikkoutumisesta asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai
vahingoista. Kauppias ei sitoudu toimittamaan rikkoutuneen kaluston/välineistön tilalle uutta, eikä korvaamaan työn
keskeytymisestä aiheutuneita välillisiä tai välittömiä kustannuksia.

Vahinkojen korvaukset

Asiakas viettää aikaa kohteessa omalla vastuullaan, eikä kauppias korvaa tapaturmista tai vahingoista mahdollisesti
aiheutuvaa haittaa tai kuluja asiakkaalle tai muille kohteessa vieraileville henkilöille tai koirille.

Kauppias ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista
asiakkaalle tai muille kohteessa vieraileville henkilöille tai koirille mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Asiakas on velvollinen korvaamaan Kauppiaalle vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle. Varaaja on vastuussa
myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä ja koirista sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.

Valitukset

Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua. Mikäli asiaan ei saada
tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa varausajan
päättymisestä kirjallisesti. Kauppias pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti kuitenkin enintään
kuukauden kuluessa. Jos asiakas ja kauppias eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian
kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Varausehdot

Sopimuksen syntyminen ja siihen liittyvät ehdot

Sitova sopimus kaupasta tulee voimaan, kun tilaus on vahvistettu (varausvahvistus/maksuvahvistus).
Varausvahvistus/Maksuvahvistus toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse.

Kaupan peruutus ja palauttaminen

Varaukset ovat sitovia.

Varaus voidaan perua ainoastaan erittäin pätevästä syystä (lääkärintodistus, eläinlääkärintodistus tms.). Kauppias
vähentää palautettavasta maksusta koituvat kustannukset.

Varauksen voi siirtää toiseen ajankohtaan, mikäli varauskalenteri sen mahdollistaa. Siirtopyyntö tulee tehdä viimeistään
24 tuntia ennen varauksen alkua. Varauksen voi siirtää vain kerran. Siirtopyyntö lähetetään sähköpostilla osoitteeseen
yhteydenotto@jakkuvarkki.fi. Mikäli siirretty varaus perutaan, peritään aina koko vuokrahinta riippumatta
peruutusajankohdasta.

Tuotteilla on kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän palautusoikeus. Palautusoikeus ei koske kaiverrettuja eikä muita
yksilöllisiä tuotteita, majoituspalveluja, ravintolapalveluja tai muita tietyksi ajankohdaksi sovittuja vapaa-ajan palveluja.

Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi Kauppias irtisanoa varauksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan
viivytyksettä kohteen vuokranneelle asiakkaalle, jolla on tällöin oikeus saada maksamansa varauksen hinta
kokonaisuudessaan takaisin. Force majeure -esteen takia peruuntuneesta vuorosta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä
kuluja ei korvata.

Palautustapauksissa maksunpalautus tehdään tilauksessa käytetylle maksutavalle.

Maksupalveluntarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä
suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja
välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan
ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2 Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä

www.paytrail.com/kuluttaja/tietoa-maksamisesta